Početna      Pretraga      Dodaj organizaciju      O nama      Kontakt  

Početna Ručni radovi

Udruženje gluhih Kantona Sarajevo

Općina: Stari Grad Sarajevo
Adresa: Ferhadija 19/3
Telefon: 033227022
Web adresa: www.deaf-sa.ba

NVO Altruista SVJETLO

Općina: Novo Sarajevo
Adresa: Grbavička 22
Telefon: 033711535
Web adresa: www.svjetlo.ba

Caritas Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine

Općina: Centar Sarajevo
Adresa: Mehmed bega Kapetanovića Ljubušaka 6
Telefon: 033206442
Web adresa: www.carbkbih.com.ba
 

Korisnički meniPodršku ovom projektu pruža Grad Sarajevo što ukazuje na spremnost Grada i njegovih institucija da unaprijedi i intenzivira saradnju sa civilnim društvom u cilju jačanja lokalne samouprave i sudjelovanja građana/ki u vršenju poslova od javnog značaja.

 
Projekat finansira Evropska unija

Ministarstvo pravde
Bosne i Hercegovine

Empowered lives.
Resilient nations
.

Grad Sarajevo
City of Sarajevo

Ovaj projekt se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije II – LOD II“ koji finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 1,5 miliona eura, a u saradnji sa Gradom Sarajevo.