Početna      Pretraga      Dodaj organizaciju      O nama      Kontakt  

Početna Zdrav način života

Udruženje PROI

Općina: Centar Sarajevo
Adresa: Maršala Tita br. 6
Telefon: 033557545
Web adresa: www.ugproi.com

Centar za okolišno održivi razvoj - COOR

Općina: Centar Sarajevo
Adresa: Stjepana Tomica 1a
Telefon: 03321246
Web adresa: www.coor.ba

Caritas Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine

Općina: Centar Sarajevo
Adresa: Mehmed bega Kapetanovića Ljubušaka 6
Telefon: 033206442
Web adresa: www.carbkbih.com.ba

HK Ilidža 2010 - Ajkule

Općina: Ilidža
Adresa: Azići br 67
Telefon: 061900298
Web adresa: www.angelfire.com/ult/sportska_fondacija/naslovna.html

Asocijacija studenata FASTO

Općina: Centar Sarajevo
Adresa: Patriotske lige br.41
Telefon: 062553029
Web adresa: www.fasto.unsa.ba

Udruženje za integrativnu psihoterapiju „Psihodrama”

Općina: Centar Sarajevo
Adresa: Višnjik 21 a
Telefon: 062527684
Web adresa: www.psihodramabih.ba

Udruženje za promociju kulture mira - UPKM

Općina: Centar Sarajevo
Adresa: Čekaluša 57
Telefon: 061984396
 
<< Početak < « 1 2 » > Kraj >>

Korisnički meniPodršku ovom projektu pruža Grad Sarajevo što ukazuje na spremnost Grada i njegovih institucija da unaprijedi i intenzivira saradnju sa civilnim društvom u cilju jačanja lokalne samouprave i sudjelovanja građana/ki u vršenju poslova od javnog značaja.

 
Projekat finansira Evropska unija

Ministarstvo pravde
Bosne i Hercegovine

Empowered lives.
Resilient nations
.

Grad Sarajevo
City of Sarajevo

Ovaj projekt se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije II – LOD II“ koji finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 1,5 miliona eura, a u saradnji sa Gradom Sarajevo.