Početna      Pretraga      Dodaj organizaciju      O nama      Kontakt  

Početna Rodna ravnopravnost

Udruženje za kulturu i umjetnost CRVENA

Općina: Novo Sarajevo
Adresa: Hamdije Čemerlića 11
Telefon: 063023163
Web adresa: www.crvena.ba

Fondacija CURE

Općina: Novi Grad Sarajevo
Adresa: Ante Fijamenga 14b
Telefon: 033713610
Web adresa: www.fondacijacure.org

Asocijacija XY

Općina: Centar Sarajevo
Adresa: Danijela Ozme 12
Telefon: 033260615
Web adresa: www.xy.com.ba

Prava za sve

Općina: Stari Grad Sarajevo
Adresa: Mula Mustafe Bašeskije 12/II
Telefon: 033203070
Web adresa: www.rightsforall.ba

Centar za kulturu dijaloga

Općina: Centar Sarajevo
Adresa: Augusta Brauna 6
Telefon: 033203668
Web adresa: www.ckdbih.com

Udruženje PROI

Općina: Centar Sarajevo
Adresa: Maršala Tita br. 6
Telefon: 033557545
Web adresa: www.ugproi.com

Trening i konsalting organizacija Izbor Plus

Općina: Novo Sarajevo
Adresa: Envera Šehovića 44
Telefon: 033711000
Web adresa: www.izborplus.ba
 

Korisnički meniPodršku ovom projektu pruža Grad Sarajevo što ukazuje na spremnost Grada i njegovih institucija da unaprijedi i intenzivira saradnju sa civilnim društvom u cilju jačanja lokalne samouprave i sudjelovanja građana/ki u vršenju poslova od javnog značaja.

 
Projekat finansira Evropska unija

Ministarstvo pravde
Bosne i Hercegovine

Empowered lives.
Resilient nations
.

Grad Sarajevo
City of Sarajevo

Ovaj projekt se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije II – LOD II“ koji finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 1,5 miliona eura, a u saradnji sa Gradom Sarajevo.