Početna      Pretraga      Dodaj organizaciju      O nama      Kontakt  

Početna Seksualna i reproduktivna prava/zdravlje DRUŠTVO PRIJATELJA GRADA SARAJEVA

DRUŠTVO PRIJATELJA GRADA SARAJEVA

DRUŠTVO PRIJATELJA GRADA SARAJEVA
Oblasti ponude neformalnog obrazovanja:
Zaštita okoliša | Druge umjetnosti (film, pozorište, fotografija i dr.) | Volonterski rad | Kultura | Seksualna i reproduktivna prava/zdravlje
Općina: Centar Sarajevo
Adresa: ČOBANIJA BR.11
Kontaktna osoba: RAMIĆ FATIMA.BEBA, DELIĆ Osman preds.
Email kontaktne osobe: rfbvizija@bih.net.ba
Telefon: 061177981
Fax: 033654151
Web adresa: -
Kontaktna društvena mreža: -
Misija: Društvo prijatelja grada Sarajeva djeluje kao nevladina, neprofitna i nepolitička organizacija na području Kantona Sarajevo od 2006. godine. Broji oko 100 eminetnih,uglednih i u društvenom životu priznatih članova, od toga 50 veoma aktivnih, okuplja sve građane grada Sarajeva i šire, bez obzira na porijeklo,naciju,vjeru ili rasu. DRUŠTVO je potpisnik Sporazuma sa „MREŽA PLUS“, Sporazum o saradnji sa GRADOM Sarajevo, Vladom Kantona Sarajevo,Kanton Sarajevo-URED ZA kvalitet, a u toku su potpisivanje sporazuma sa svim općinama na području kantona Sarajevo. Društvo djeluje putem svojih organa: SKUPŠTINA,UPRAVNI ODBOR,NADZORNI ODBOR,PREDSJEDNIK ,SEKRETAR i članovi,održava redovne sedmične sastanke a po potrebi i češće.
Vizija: Aktivnosti Društva su posebno izražene u oblasti: PROMOVISANJA,putem neformalnog obrazovanja: • kulture življenja, i kulturne baštine, • razvoja turizma • zaštite čovjekove okoline,ekologija • dobrovoljnog rada(volonterizam) DRUŠTVO TAKOĐE: • Aktivno istražuje i prikuplja građu o lokalnoj istoriji o domaćem stanovništvu, • Nastoji skrenuti pažnju javnosti na rad u društvenoj zajednici, • Ističe pozitivne pomake, kao i one koje su u suprotnosti sa dobrobiti građana i grada. • Organizuje tematske izložbe,multimedijalne prezentacije i predavanja tribine, radionice i slične manifestacije u javnom prostoru i u školama na području Kantona Sarajevo. • Sarađuje sa srodnim lokalnim udruženjima,udruženjima mladih i nevladinim organizacijama.
Ciljna grupa:
 • školarci (osnovna i srednja škola)
 • studenti/ce
 • talentirani mladi
 • nešto drugo

Plaćaju li mladi obuke koje pohađuju?:
 • Ne

Ko održava obuke koje nudite?:
 • eksterni saradnici/e
 • volonteri/ke

Dob polaznika/ca:
 • do 15 godina
 • 16 – 20
 • 21 – 25
 • 26 – 30
 • preko 30 godina

Obuke koje nudi organizacija: Prema ukazanoj potrebi i finansijskoj potpori, sve iz programa rada, a realizaciju vrše visokoobrazovani stručnjaci iz raznih oblasti.
Napomene organizacije: DRUŠTVO PRIJATELJA GRADA SARAJEVA je otvoreno za sve zainteresirane..... PRIDRUŽITE NAM SE !!!
Dodano: 2012-01-10 09:08:40 ; Zadnja izmjena: 2012-01-11 13:31:05 ;   

Korisnički meniPodršku ovom projektu pruža Grad Sarajevo što ukazuje na spremnost Grada i njegovih institucija da unaprijedi i intenzivira saradnju sa civilnim društvom u cilju jačanja lokalne samouprave i sudjelovanja građana/ki u vršenju poslova od javnog značaja.

 
Projekat finansira Evropska unija

Ministarstvo pravde
Bosne i Hercegovine

Empowered lives.
Resilient nations
.

Grad Sarajevo
City of Sarajevo

Ovaj projekt se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije II – LOD II“ koji finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 1,5 miliona eura, a u saradnji sa Gradom Sarajevo.