Početna      Pretraga      Dodaj organizaciju      O nama      Kontakt  

Početna Seksualna i reproduktivna prava/zdravlje Fondacija za prezentaciju i očuvanje autohtone šumske flore Treševine

Fondacija za prezentaciju i očuvanje autohtone šumske flore Treševine

Fondacija za prezentaciju i očuvanje autohtone šumske flore Treševine
Oblasti ponude neformalnog obrazovanja:
Zaštita okoliša | Seksualna i reproduktivna prava/zdravlje
Općina: Novi Grad Sarajevo
Adresa: Majdanska 21
Kontaktna osoba: Zajko Merdžanić
Email kontaktne osobe: zajkomer@gmail.com
Telefon: 062944078
Fax: 033526417
Web adresa: -
Kontaktna društvena mreža: -
Misija: Sačuvati dio autohtone šume hrasta kitnjaka i graba običnog kao prirodnu baštinu grada Sarajeva. Zbog nemilosrdnog uništavanja šume smatramo da je svaka biljna i životinjska vrsta ugrožena i da zaslužuje zaštitu. Pošto je tu zaštitu praktično nemoguće provesti jedino je moguće jedan mali dio te šume sačuvati i tu biljnu zajednicu u vidu botaničkog vrta prezentirati javnosti.
Vizija: Šumsko stanište će se sačuvati u prirodnom obliku, pa se zato botanički vrt Treševine može smatrati mini rezervatom prirode, u kojem će se sačuvati biodiverzitet i pratiti fenološke pojave i ekološki faktori kao što su količina padavina, pravac i brzina vjetra, temperatura i vlažnost zraka i zemljišta, intenzitet sunčevog i radiaktivnog zračenja itd.
Ciljna grupa:
 • školarci (osnovna i srednja škola)
 • studenti/ce
 • mladi s mentalnim onesposobljenjem
 • talentirani mladi

Plaćaju li mladi obuke koje pohađuju?:
 • Ne

Ko održava obuke koje nudite?:
 • uposlenici/e organizacije

Dob polaznika/ca:
 • do 15 godina
 • 16 – 20
 • 21 – 25
 • 26 – 30
 • preko 30 godina

Obuke koje nudi organizacija: - Edukacija stanovništva iz oblasti zaštite okoliša i ekologije, hortikulture, poljopivrede i voćarstva.
- Korištenje bogate botaničke biblioteke (udžbenici, flore, botanički atlasi), herbarijuma i laboratorijske opreme (mikroskopi, polarimetar, kolorimetar, spektroskop, fotometar, spektrofotometar, analitička vaga itd.)
- Edukacije iz oblasti seksualnog obrazovanja u vidu predavanja
- Organiziranje posjeta botaničkom vrtu Treševine (Ilidža, Osjek, Hendekuša 86B)
- Pružanje pomoći kod osnivanja i rada ekoloških sekcija i ozelenjavanja školskih dvorišta

Napomene organizacije: Ukoliko želite posjetiti botanički vrt Treševine molimo Vas da se prethodno najavite, dan radnije.
Fondacija Treševine bavi se i edukacijom iz oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja. Održavaju se predavanja o temema kao što su: uvod u seksualnost, pubertet, kontracepcija, spolno prenosive bolesti, prevencija raka dojke i mnoge druge. Program koji se realizuje nastao je na osnovu 4093 pitanja koja su postavili učenici od četvrtog do osmog razreda OŠ.
Do sada održano je 199 predavanja i 38 testova u: OŠ "Meša Selimović", OŠ "Džemaludin Čaušević", Radio FBiH, OŠ "Risala", Seminar za pedagoge i psihologe Kantona Sarajevo, Neum 2008., SOS-Društveni centar Herman Gmeiner, OŠ "Osman Nuri Hadžić", MZ "Švrakino Selo II" Općina N. Grad, Roditelji 7 i 8 raz., Nastavničko vijeće i Vijeće roditelja OŠ "Dž. Čaušević", Centar "Vladimir Nazor", Udruženje "Oaza", Opća gimnazija "Muhsin Rizvić" Breza. Educirano je oko 5000 osoba različitog uzrasta.

Dodano: 2011-12-22 07:31:07 ; Zadnja izmjena: 2012-03-08 02:40:05 ;   

Korisnički meniPodršku ovom projektu pruža Grad Sarajevo što ukazuje na spremnost Grada i njegovih institucija da unaprijedi i intenzivira saradnju sa civilnim društvom u cilju jačanja lokalne samouprave i sudjelovanja građana/ki u vršenju poslova od javnog značaja.

 
Projekat finansira Evropska unija

Ministarstvo pravde
Bosne i Hercegovine

Empowered lives.
Resilient nations
.

Grad Sarajevo
City of Sarajevo

Ovaj projekt se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije II – LOD II“ koji finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 1,5 miliona eura, a u saradnji sa Gradom Sarajevo.