Početna      Pretraga      Dodaj organizaciju      O nama      Kontakt  

Početna Seksualna i reproduktivna prava/zdravlje Udruženje INFOHOUSE

Udruženje INFOHOUSE

Udruženje INFOHOUSE
Oblasti ponude neformalnog obrazovanja:
Mediji i komunikacije | Volonterski rad | Ljudska prava, ženska ljudska prava i demokratija | Interpersonalne vještine, lični razvoj i osnaživanje | Seksualna i reproduktivna prava/zdravlje
Općina: Novo Sarajevo
Adresa: Zagrebačka 18
Kontaktna osoba: Dženana Alađuz
Email kontaktne osobe: infohouse@infohouse.ba
Telefon: 033812406
Fax: 033812408
Web adresa: www.infohouse.ba, www.101razlog.ba
Misija: Naša misija je biti vodeća organizacija u BIH koja će kroz obuku,istraživanje,savjetovanje,odnose sa javnošću i medijima promovisati vrijednosti protokom informacija u civilnom sektoru koje će doprinijeti jačanju društva, oragnizacija i pojedinaca.
Vizija: Naša vizija je da pod motom ‘’Informacija je kisik demokratije’’ težimo da kroz svaki segment rada pružimo informacije potrebne društvu kako bi ono postalo informacijski pismeno i moglo donijeti odluke i reakcije u skladu sa osnovnim ljudskim pravima.
Ciljna grupa:
 • školarci (osnovna i srednja škola)
 • studenti/ce
 • nezaposleni mladi
 • talentirani mladi
 • socijalno ugroženi mladi
 • društveno isključeni mladi
 • manjinske grupe mladih
 • mladi bez roditeljskog staranja
 • mladi iz ruralnih područja

Plaćaju li mladi obuke koje pohađuju?:
 • Ne

Ko održava obuke koje nudite?:
 • uposlenici/e organizacije
 • eksterni saradnici/e

Dob polaznika/ca:
 • do 15 godina
 • 16 – 20
 • 21 – 25
 • 26 – 30
 • preko 30 godina

Obuke koje nudi organizacija: Kvantni menadžment, Strateško planiranje i razvoj organizacije, Razvoj komunikacijskih vještina, Upravljanje, Osobni trener - Lie coach, Pokretanje vlastitog biznisa, Izrada biznis plana, Konzalting usluge, Umjetnost javnog obraćanja/PR treninzi, Profesionalno usavršavanje novinara, Sloboda pristupa informacijama, Sloboda izražavanja.
Dodano: 2012-01-09 06:06:08 ; Zadnja izmjena: 2012-01-09 08:45:45 ;   

Korisnički meniPodršku ovom projektu pruža Grad Sarajevo što ukazuje na spremnost Grada i njegovih institucija da unaprijedi i intenzivira saradnju sa civilnim društvom u cilju jačanja lokalne samouprave i sudjelovanja građana/ki u vršenju poslova od javnog značaja.

 
Projekat finansira Evropska unija

Ministarstvo pravde
Bosne i Hercegovine

Empowered lives.
Resilient nations
.

Grad Sarajevo
City of Sarajevo

Ovaj projekt se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije II – LOD II“ koji finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 1,5 miliona eura, a u saradnji sa Gradom Sarajevo.