Početna      Pretraga      Dodaj organizaciju      O nama      Kontakt  

Početna Seksualna i reproduktivna prava/zdravlje Fondacija CURE

Fondacija CURE

Fondacija CURE
Oblasti ponude neformalnog obrazovanja:
Volonterski rad | Ljudska prava, ženska ljudska prava i demokratija | Interpersonalne vještine, lični razvoj i osnaživanje | Seksualna i reproduktivna prava/zdravlje | Rodna ravnopravnost
Općina: Novi Grad Sarajevo
Adresa: Ante Fijamenga 14b
Kontaktna osoba: Berina Dzemailovic
Email kontaktne osobe: berinadz@fondacijacure.org
Telefon: 033713610
Fax: 033713610
Web adresa: www.fondacijacure.org
Kontaktna društvena mreža: www.facebook.com/pages/Fondacija-CureCURE-Foundation/282491238469337
Ciljna grupa:
 • školarci (osnovna i srednja škola)
 • studenti/ce
 • talentirani mladi
 • društveno isključeni mladi
 • mladi iz ruralnih područja

Plaćaju li mladi obuke koje pohađuju?:
 • Ne

Ko održava obuke koje nudite?:
 • uposlenici/e organizacije
 • eksterni saradnici/e
 • volonteri/ke

Dob polaznika/ca:
 • 16 – 20
 • 21 – 25
 • 26 – 30

Dodano: 2012-01-09 09:29:52 ; Zadnja izmjena: 2012-01-31 09:30:29 ;   

Korisnički meniPodršku ovom projektu pruža Grad Sarajevo što ukazuje na spremnost Grada i njegovih institucija da unaprijedi i intenzivira saradnju sa civilnim društvom u cilju jačanja lokalne samouprave i sudjelovanja građana/ki u vršenju poslova od javnog značaja.

 
Projekat finansira Evropska unija

Ministarstvo pravde
Bosne i Hercegovine

Empowered lives.
Resilient nations
.

Grad Sarajevo
City of Sarajevo

Ovaj projekt se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije II – LOD II“ koji finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 1,5 miliona eura, a u saradnji sa Gradom Sarajevo.