Početna      Pretraga      Dodaj organizaciju      O nama      Kontakt  

Početna Seksualna i reproduktivna prava/zdravlje Asocijacija XY

Asocijacija XY

Asocijacija XY
Oblasti ponude neformalnog obrazovanja:
Zdrav način života | Seksualna i reproduktivna prava/zdravlje | Rodna ravnopravnost
Općina: Centar Sarajevo
Adresa: Danijela Ozme 12
Kontaktna osoba: Dženan Karić
Email kontaktne osobe: dzkaric@asocijacijaxy.org
Telefon: 033260615
Fax: 033260617
Web adresa: www.xy.com.ba
Kontaktna društvena mreža: www.facebook.com/pages/Asocijacija-XY-Sarajevo/158937162774?ref=ts
Misija:

XY je nevladina, nepolitička i neprofitabilna organizacija koja putem predanog osoblja, volontera i profesionalaca radi na unaprjeđenju seksualnog i reproduktivnog zdravlja za sve ljude, a posebno za mlade i ranjive ljude u BiH putem:

° Promoviranja, podrške i obezbjeđivanja jednakog pristupa informacijama, edukaciji i uslugama iz oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja.
° Zastupanja, usvajanja i poboljšanja legislative i politike iz oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja.
° Podizanje javne svijesti o značaju seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava, te prava na izbor svakog pojedinca.


Vizija:

XY predviđa BiH kao zemlju u kojoj su svi segmenti seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava zaštićeni i poštivani i u kojoj svaki pojedinac donosi slobodno odluke o svom seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima. Društvo u cjelini vrjednuje i štiti seksualno i reproduktivno zdravlje svake osobe zalažući se za prevenciju svih oblika diskriminacije.

XY će biti samoodrživa i prepoznatljiva kao vodeća organizacija u civilnom društvu koja će nuditi pomoć i usluge iz oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja u cijeloj državi putem partnerstva sa relevantnim subjektima.


Ciljna grupa:
 • školarci (osnovna i srednja škola)
 • studenti/ce
 • mladi s fizičkim onesposobljenjem
 • mladi s mentalnim onesposobljenjem
 • društveno isključeni mladi
 • manjinske grupe mladih
 • mladi bez roditeljskog staranja
 • mladi iz ruralnih područja

Plaćaju li mladi obuke koje pohađuju?:
 • Ne

Ko održava obuke koje nudite?:
 • uposlenici/e organizacije
 • volonteri/ke

Dob polaznika/ca:
 • do 15 godina
 • 16 – 20
 • 21 – 25

Obuke koje nudi organizacija:

- Treninzi za zdravstveno osoblje
- Edukacija zdravstvenih radnika za pružanje prijateljskih zdravstvenih usluga
- Edukacija novinara
- Edukacija psihologa i pedagoga
- Vršnjačka edukacija
- Edukacija o promociji zdravih životnih stilova
- Edukacija o prevenciji vršnjačkog nasilja
- Edukacija zatvorenika i zdravstvenog osoblja unutar zatvora
- Edukacije terenskih radnika
- Treninzi senzibilizacije
- Edukacija gatekeeper-a


Dodano: 2012-01-10 04:55:59 ; Zadnja izmjena: 2012-01-31 09:31:33 ;   

Korisnički meniPodršku ovom projektu pruža Grad Sarajevo što ukazuje na spremnost Grada i njegovih institucija da unaprijedi i intenzivira saradnju sa civilnim društvom u cilju jačanja lokalne samouprave i sudjelovanja građana/ki u vršenju poslova od javnog značaja.

 
Projekat finansira Evropska unija

Ministarstvo pravde
Bosne i Hercegovine

Empowered lives.
Resilient nations
.

Grad Sarajevo
City of Sarajevo

Ovaj projekt se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije II – LOD II“ koji finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 1,5 miliona eura, a u saradnji sa Gradom Sarajevo.