Početna      Pretraga      Dodaj organizaciju      O nama      Kontakt  

Početna Timski rad Fondacija Schuler Helfen Leben

Fondacija Schuler Helfen Leben

Fondacija Schuler Helfen Leben
Oblasti ponude neformalnog obrazovanja:
Volonterski rad | Politika prema mladima | Timski rad
Općina: Centar Sarajevo
Adresa: Husrefa Redžića 1
Kontaktna osoba: Adnan Pripoljac
Email kontaktne osobe: adnan@shl.ba
Telefon: 033773000
Fax: 033773002
Web adresa: www.shl.ba
Kontaktna društvena mreža: www.facebook.com/pages/Schuler-Helfen-Leben-BiH/288663814484667
Misija: SHL BiH podržava razvoj omladinskog angažmana u BiH. Sa našim programima Omladinska politika, Omladinski angažman i Omladinsko obrazovanje, pružamo vještine i znanja u području civilnog obrazovanja, kao i inspiraciju i resurse. Sa ovim želimo potaknuti aktivne i neaktivne mlade da razviju svoje vlastite kompetencije, projekte, inicijative te održive zagovaračke grupe mladih u svojim zajednicama i izvan nje.
Vizija: SHL radi u interesu mladih u BiH, dajući im priliku za učenje, povezivanje i razmjenu s drugima unutar i izvan zemlje, s ciljem da preuzmu odgovornost kao aktivni, kreativni i svjesni građani u otvorenom društvu sa jednakim standardima za sve.
Ciljna grupa:
 • školarci (osnovna i srednja škola)
 • studenti/ce
 • talentirani mladi
 • društveno isključeni mladi
 • manjinske grupe mladih
 • mladi iz ruralnih područja

Plaćaju li mladi obuke koje pohađuju?:
 • Ne

Ko održava obuke koje nudite?:
 • uposlenici/e organizacije
 • eksterni saradnici/e
 • volonteri/ke

Dob polaznika/ca:
 • do 15 godina
 • 16 – 20
 • 21 – 25
 • 26 – 30

Dodano: 2012-01-12 11:10:27 ; Zadnja izmjena: 2012-02-17 07:23:07 ;   

Korisnički meniPodršku ovom projektu pruža Grad Sarajevo što ukazuje na spremnost Grada i njegovih institucija da unaprijedi i intenzivira saradnju sa civilnim društvom u cilju jačanja lokalne samouprave i sudjelovanja građana/ki u vršenju poslova od javnog značaja.

 
Projekat finansira Evropska unija

Ministarstvo pravde
Bosne i Hercegovine

Empowered lives.
Resilient nations
.

Grad Sarajevo
City of Sarajevo

Ovaj projekt se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije II – LOD II“ koji finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 1,5 miliona eura, a u saradnji sa Gradom Sarajevo.