Početna      Pretraga      Dodaj organizaciju      O nama      Kontakt  

Početna Timski rad Nansen Dijalog Centar Sarajevo

Nansen Dijalog Centar Sarajevo

Nansen Dijalog Centar Sarajevo
Oblasti ponude neformalnog obrazovanja:
Projektno upravljanje | Ljudska prava, ženska ljudska prava i demokratija | Timski rad
Općina: Centar Sarajevo
Adresa: Hakije Kulenovića 10, 71000 Sarajevo
Kontaktna osoba: Ljuljjeta Goranci Brkić
Email kontaktne osobe: ndcsarajevo@nansen-dialogue.ne
Telefon: 033556846
Fax: 033556845
Web adresa: www.nansen-dialogue.net/ndcsarajevo
Kontaktna društvena mreža: www.facebook.com/profile.php?id=100002357518298
Misija:

NANSEN DIJALOG CENTAR SARAJEVO je neprofitna, nevladina organizacija, koja kroz promoviranje dijaloga između različitih grupa, etničkih, nacionalnih, religijskih, političkih i interesnih, cilja razvoju demokratskih praksi, te prevenciji i rješavanju konflikta mirnim putem u Bosni i Hercegovini.


Vizija:

Doprinos višem nivou nacionalnog pomirenja i tolerancije u BiH i regiji, te višem stepenu učešća građana u demokratskim procesima i institucijama.


Ciljna grupa:
  • školarci (osnovna i srednja škola)
  • studenti/ce

Plaćaju li mladi obuke koje pohađuju?:
  • Ne

Ko održava obuke koje nudite?:
  • uposlenici/e organizacije
  • eksterni saradnici/e

Dob polaznika/ca:
  • 16 – 20
  • 21 – 25

Obuke koje nudi organizacija:

- Radionice iz oblasti medijacije;
- Radionice iz oblasti mirnog rješavanja sukoba;
- Radionice iz oblasti projektnog upravljanja;


Dodano: 2012-01-09 02:25:16 ; Zadnja izmjena: 2012-01-31 09:27:52 ;   

Korisnički meniPodršku ovom projektu pruža Grad Sarajevo što ukazuje na spremnost Grada i njegovih institucija da unaprijedi i intenzivira saradnju sa civilnim društvom u cilju jačanja lokalne samouprave i sudjelovanja građana/ki u vršenju poslova od javnog značaja.

 
Projekat finansira Evropska unija

Ministarstvo pravde
Bosne i Hercegovine

Empowered lives.
Resilient nations
.

Grad Sarajevo
City of Sarajevo

Ovaj projekt se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije II – LOD II“ koji finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 1,5 miliona eura, a u saradnji sa Gradom Sarajevo.