Početna      Pretraga      Dodaj organizaciju      O nama      Kontakt  

Početna Poduzetništvo Centar za kulturu dijaloga

Centar za kulturu dijaloga

Centar za kulturu dijaloga
Oblasti ponude neformalnog obrazovanja:
Zaštita okoliša | Mediji i komunikacije | Volonterski rad | Kultura | Ljudska prava, ženska ljudska prava i demokratija | Interpersonalne vještine, lični razvoj i osnaživanje | Politika prema mladima | Timski rad | Rodna ravnopravnost | Poduzetništvo
Općina: Centar Sarajevo
Adresa: Augusta Brauna 6
Kontaktna osoba: Sanja Vlaisavljević
Email kontaktne osobe: sanja.vlaisavljevic@ckdbih.com
Telefon: 033203668
Fax: 033208370
Web adresa: www.ckdbih.com
Misija: Misija programa jeste razvijanje kritičkog mišljenja i demokratskih principa odlučivanja, stvarajući kroz debatu novi demokratski model civilnog društva, imajući u vidu da ukidanje jednog totalitarnog političkog sistema ne znači naprosto čin uređenja drugih političkih institucija, nego drugačijih modela mišljenja koji moraju prožeti sve sfere života.
Vizija: Vizija i ciljevi CKD-a su, prije svega, edukativni i uključuju, ali nisu ograničeni na, njegovanje otvorenog društva kroz pomoć aktivnostima koje promoviraju slobodnu razmjenu ideja, toleranciju, kritičko mišljenje, regionalnu i međunarodnu suradnju. U izgradnji vizije i misije, CKD nastoji:  izvršavati, organizirati, koordinirati, podržavati i učestvovati u obrazovnim i drugim programima i aktivnostima koji su od javnog interesa, bez obzira da li su aktivnosti CKD-a ili drugih fizičkih i/ili pravnih lica ili pododjela koji: podržavaju ciljeve i misiju CKD-a, podržavaju razvoj otvorenog društva, demokracije, demokratskih vrijednosti, sloboda i ljudskih prava, unapređuju zajedničke ciljeve članica IDEA-e, a putem povećanja donatorskog potencijala za podizanje kredibiliteta i poboljšanja efikasnosti programa i aktivnosti koje organizira CKD  izvršavati, organizirati, koordinirati, podržavati kao i učestvovati u programima i aktivnostima koji su, prema odluci Skupštine udruženja, konstruktivni i odgovarajući za širenje ciljeva CKD-a, i u suglasnosti sa zakonom, kao i koji su društveno korisni.  pružiti finansijsku, materijalnu i drugu pomoć fizičkim licima i pravnim subjektima koji provode programe u skladu sa vizijom i ciljevima CKD-a, a kroz odobrene finansijske i projektne aktivnosti.  Ne propagirati negativne utjecaje na legislaciju.  Ne učestvovati ili biti umiješan (uključujući objavljivanje izjava) u bilo koju političku kampanju za ili protiv bilo kojeg kandidata za javnu službu.
Ciljna grupa:
 • školarci (osnovna i srednja škola)
 • studenti/ce
 • mladi s fizičkim onesposobljenjem
 • socijalno ugroženi mladi
 • društveno isključeni mladi
 • manjinske grupe mladih
 • mladi iz ruralnih područja

Plaćaju li mladi obuke koje pohađuju?:
 • Ne

Ko održava obuke koje nudite?:
 • uposlenici/e organizacije
 • eksterni saradnici/e
 • volonteri/ke

Dob polaznika/ca:
 • 16 – 20
 • 21 – 25
 • 26 – 30
 • preko 30 godina

Obuke koje nudi organizacija:  Obrazovanje  Neformalno obrazovanje  Informiranje  Mediji  Srednjoškolsko obrazovanje - reforme  Visokoškolsko obrazovanje - reforme  Aktivno učešće mladih u BH društvu – aktivizam mladih  Civilno društvo  Savjetovanje mladih  Umrežavanje mladih  Vijeća učenika  Studentsko udruživanje  Omladinski rad  Kultura  Seksualno i reproduktivno zdravlje  Omladinska politika  Tranzicijska pravda  Ljudska prava  Prava djeteta  Tematske oblasti aktuelne u BiH i svijetu
Dodano: 2012-01-10 05:42:01 ; Zadnja izmjena: 2012-01-30 12:38:13 ;   

Korisnički meniPodršku ovom projektu pruža Grad Sarajevo što ukazuje na spremnost Grada i njegovih institucija da unaprijedi i intenzivira saradnju sa civilnim društvom u cilju jačanja lokalne samouprave i sudjelovanja građana/ki u vršenju poslova od javnog značaja.

 
Projekat finansira Evropska unija

Ministarstvo pravde
Bosne i Hercegovine

Empowered lives.
Resilient nations
.

Grad Sarajevo
City of Sarajevo

Ovaj projekt se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije II – LOD II“ koji finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 1,5 miliona eura, a u saradnji sa Gradom Sarajevo.