Početna      Pretraga      Dodaj organizaciju      O nama      Kontakt  

Početna Udruženje studenata ekonomije i menadžmenta AIESEC MC BiH

Udruženje studenata ekonomije i menadžmenta AIESEC MC BiH

Udruženje studenata ekonomije i menadžmenta AIESEC MC BiH
Oblasti ponude neformalnog obrazovanja:
Zaštita okoliša | Projektno upravljanje | Strani jezici | Informatika | Mediji i komunikacije | Volonterski rad
Općina: Stari Grad Sarajevo
Adresa: Trg oslobođenja - Alija Izetbegović 1
Kontaktna osoba: Senad Šabanović
Email kontaktne osobe: senad.sabanovic@aiesec.net
Telefon: 061367686
Fax: -
Web adresa: www.aiesec.org
Kontaktna društvena mreža: www.facebook.com/profile.php?id=100002072610599
Misija: AIESEC pomaže stvaranje mladih koji imaju želje i kapaciteta da ostvare pozitivne promjene u društvu.
Ciljna grupa:
  • studenti/ce
  • nezaposleni mladi
  • talentirani mladi

Plaćaju li mladi obuke koje pohađuju?:
  • Ne

Ko održava obuke koje nudite?:
  • volonteri/ke

Dodano: 2012-04-06 03:12:02 ; Zadnja izmjena: Nikad ;   

Korisnički meniPodršku ovom projektu pruža Grad Sarajevo što ukazuje na spremnost Grada i njegovih institucija da unaprijedi i intenzivira saradnju sa civilnim društvom u cilju jačanja lokalne samouprave i sudjelovanja građana/ki u vršenju poslova od javnog značaja.

 
Projekat finansira Evropska unija

Ministarstvo pravde
Bosne i Hercegovine

Empowered lives.
Resilient nations
.

Grad Sarajevo
City of Sarajevo

Ovaj projekt se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije II – LOD II“ koji finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 1,5 miliona eura, a u saradnji sa Gradom Sarajevo.