Početna      Pretraga      Dodaj organizaciju      O nama      Kontakt  

Početna Druge umjetnosti (film, pozorište, fotografija i dr.)

Udruženje za prevenciju ovisnosti NARKO-NE

Općina: Novo Sarajevo
Adresa: Zagrebačka 18
Telefon: 033223333
Web adresa: www.narkone.org

Udruženje gluhih Kantona Sarajevo

Općina: Stari Grad Sarajevo
Adresa: Ferhadija 19/3
Telefon: 033227022
Web adresa: www.deaf-sa.ba

Omladinska novinska asocijacija u Bosni i Hercegovini

Općina: Stari Grad Sarajevo
Adresa: Hamdije Kreševljakovića 68
Telefon: 033205850
Web adresa: www.onabih.ba/Public/General/Home

Modna agencija Nova m a S

Općina: Stari Grad Sarajevo
Adresa: Sarajevo, Džinina 4
Telefon: 061190783
Web adresa: -

DRUŠTVO PRIJATELJA GRADA SARAJEVA

Općina: Centar Sarajevo
Adresa: ČOBANIJA BR.11
Telefon: 061177981
Web adresa: -
 

Korisnički meniPodršku ovom projektu pruža Grad Sarajevo što ukazuje na spremnost Grada i njegovih institucija da unaprijedi i intenzivira saradnju sa civilnim društvom u cilju jačanja lokalne samouprave i sudjelovanja građana/ki u vršenju poslova od javnog značaja.

 
Projekat finansira Evropska unija

Ministarstvo pravde
Bosne i Hercegovine

Empowered lives.
Resilient nations
.

Grad Sarajevo
City of Sarajevo

Ovaj projekt se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije II – LOD II“ koji finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 1,5 miliona eura, a u saradnji sa Gradom Sarajevo.