Početna      Pretraga      Dodaj organizaciju      O nama      Kontakt  

Početna Projektno upravljanje

Institut za razvoj mladih KULT

Općina: Ilidža
Adresa: Banjska ul. 2
Telefon: 033637290
Web adresa: www.mladi.org

Udruženje Mladih Prospero

Općina: Vogošća
Adresa: Jošanička br. 33
Telefon: 061574086
Web adresa: www.prospero.blogger.ba

Udruženje Idea

Općina: Centar Sarajevo
Adresa: Skenderija 21, Sarajevo
Telefon: 061205540
Web adresa: www.ugidea.org

Udruženje za jezik i kulturu Lingvisti

Općina: Novo Sarajevo
Adresa: Alojza Benca 1
Telefon: 033645343
Web adresa: www.lingvisti.ba

Centar za promociju civilnog društva/Resursni centar

Općina: Novo Sarajevo
Adresa: Kalesijska 14
Telefon: 033644810
Web adresa: www.civilnodrustvo.ba; www.cpcd.ba

Nadbiskupijski centar za pastoral mladih Ivan Pavao II

Općina: Novi Grad Sarajevo
Adresa: Gatačka 18
Telefon: 033788405
Web adresa: www.mladicentar.org

Centar za kompjutersku edukaciju - CCED

Općina: Centar Sarajevo
Adresa: Alipašina 2, Sarajevo
Telefon: 033259146
Web adresa: www.cced.ba

Dječiji i omladinski sportsko rekreacioni centar - DIO SRCA

Općina: Stari Grad Sarajevo
Adresa: Sarači bb
Telefon: 033238567
Web adresa: http://tea-fest.ba/

Udruženje za zaštitu prirode, rijeka i okoliša EKO PRO

Općina: Ilidža
Adresa: Remze Ahmetovića 141
Telefon: 062563941
Web adresa: www.ekopro.ba

Omladinska novinska asocijacija u Bosni i Hercegovini

Općina: Stari Grad Sarajevo
Adresa: Hamdije Kreševljakovića 68
Telefon: 033205850
Web adresa: www.onabih.ba/Public/General/Home
<< Početak < « 1 2 3 » > Kraj >>

Korisnički meniPodršku ovom projektu pruža Grad Sarajevo što ukazuje na spremnost Grada i njegovih institucija da unaprijedi i intenzivira saradnju sa civilnim društvom u cilju jačanja lokalne samouprave i sudjelovanja građana/ki u vršenju poslova od javnog značaja.

 
Projekat finansira Evropska unija

Ministarstvo pravde
Bosne i Hercegovine

Empowered lives.
Resilient nations
.

Grad Sarajevo
City of Sarajevo

Ovaj projekt se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije II – LOD II“ koji finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 1,5 miliona eura, a u saradnji sa Gradom Sarajevo.