Početna      Pretraga      Dodaj organizaciju      O nama      Kontakt  

Početna Volonterski rad

Udruženje za zaštitu prirode, rijeka i okoliša EKO PRO

Općina: Ilidža
Adresa: Remze Ahmetovića 141
Telefon: 062563941
Web adresa: www.ekopro.ba

Astronomsko društvo Orion

Općina: Centar Sarajevo
Adresa: Maršala Tita 12
Telefon: 033219896
Web adresa: www.adorion.ba

Omladinska novinska asocijacija u Bosni i Hercegovini

Općina: Stari Grad Sarajevo
Adresa: Hamdije Kreševljakovića 68
Telefon: 033205850
Web adresa: www.onabih.ba/Public/General/Home

Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini

Općina: Stari Grad Sarajevo
Adresa: Hamdije Kreševljakovića 68
Telefon: 033205850
Web adresa: www.asubih.ba

Udruženje građana “Nešto Više”

Općina: Novi Grad Sarajevo
Adresa: Centralni ured Sarajevo Dobrinja, Trg Sabora bosanskog 36, 71000 Sarajevo, BiH
Telefon: 033788740
Web adresa: www.nestovise.org

Centar za razvoj omladinskog aktivizma ( CROA )

Općina: Vogošća
Adresa: Gornji Hotonj 9
Telefon: 066943373
Web adresa: http://bs-ba.facebook.com/croabih

HKO ''Kruh sv. Ante''

Općina: Novo Sarajevo
Adresa: Zagrebačka 18
Telefon: 033711121
Web adresa: www.kruhsvante.org

NGO Green Art

Općina: Centar Sarajevo
Adresa: Skenderija 52
Telefon: 061484839
Web adresa: u izradi

Udruženje studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Općina: Centar Sarajevo
Adresa: Obala Kulina bana 7/I
Telefon: 033206350
Web adresa: www.usp.ba

Udruženje INFOHOUSE

Općina: Novo Sarajevo
Adresa: Zagrebačka 18
Telefon: 033812406
Web adresa: www.infohouse.ba, www.101razlog.ba
<< Početak < « 1 2 3 4 » > Kraj >>

Korisnički meniPodršku ovom projektu pruža Grad Sarajevo što ukazuje na spremnost Grada i njegovih institucija da unaprijedi i intenzivira saradnju sa civilnim društvom u cilju jačanja lokalne samouprave i sudjelovanja građana/ki u vršenju poslova od javnog značaja.

 
Projekat finansira Evropska unija

Ministarstvo pravde
Bosne i Hercegovine

Empowered lives.
Resilient nations
.

Grad Sarajevo
City of Sarajevo

Ovaj projekt se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije II – LOD II“ koji finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 1,5 miliona eura, a u saradnji sa Gradom Sarajevo.