Početna      Pretraga      Dodaj organizaciju      O nama      Kontakt  

Početna Poduzetništvo

Centar za edukaciju i istraživanje NAHLA

Općina: Novi Grad Sarajevo
Adresa: Džemala Bijedića 122
Telefon: 033710650
Web adresa: www.nahla.ba

Centar za kulturu dijaloga

Općina: Centar Sarajevo
Adresa: Augusta Brauna 6
Telefon: 033203668
Web adresa: www.ckdbih.com

Savez organizacija za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama FBiH

Općina: Centar Sarajevo
Adresa: Sutjeska 18 Sarajevo 71000 BiH
Telefon: 033268640
Web adresa: www.sumero.ba

RODA, Udruženje za istraživanje i organizacioni razvoj

Općina: Centar Sarajevo
Adresa: Kemal Begova 13, Sarajevo
Telefon: 033560530
Web adresa: www.rod-a.com

Trening i konsalting organizacija Izbor Plus

Općina: Novo Sarajevo
Adresa: Envera Šehovića 44
Telefon: 033711000
Web adresa: www.izborplus.ba

Udruženje za promociju kulture mira - UPKM

Općina: Centar Sarajevo
Adresa: Čekaluša 57
Telefon: 061984396

Korisnički meniPodršku ovom projektu pruža Grad Sarajevo što ukazuje na spremnost Grada i njegovih institucija da unaprijedi i intenzivira saradnju sa civilnim društvom u cilju jačanja lokalne samouprave i sudjelovanja građana/ki u vršenju poslova od javnog značaja.

 
Projekat finansira Evropska unija

Ministarstvo pravde
Bosne i Hercegovine

Empowered lives.
Resilient nations
.

Grad Sarajevo
City of Sarajevo

Ovaj projekt se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije II – LOD II“ koji finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 1,5 miliona eura, a u saradnji sa Gradom Sarajevo.