Početna      Pretraga      Dodaj organizaciju      O nama      Kontakt  

Početna Književnost NVO Altruista SVJETLO

NVO Altruista SVJETLO

NVO Altruista SVJETLO
Oblasti ponude neformalnog obrazovanja:
Sport | Književnost | Ručni radovi | Volonterski rad | Kultura
Općina: Novo Sarajevo
Adresa: Grbavička 22
Kontaktna osoba: Haris Čaušević
Email kontaktne osobe: svjetlo@svjetlo.ba
Telefon: 033711535
Fax: 033711535
Web adresa: www.svjetlo.ba
Kontaktna društvena mreža: http://facebook.com/nvo.svjetlo
Misija: NVO altruista „SVJETLO“ ima za misiju pružiti podršku i stvoriti uslove da osobe s umanjenim sposobnostima iskažu vlastite vrijednosti i budu korisni sebi i zajednici.
Vizija: Vizija NVO altruista „SVJETLO“ je ukloniti barijere i stavove koji vode diskriminaciji i socijalnom isključivanju, i izgraditi jednake mogućnosti u zajednici.
Ciljna grupa:
 • školarci (osnovna i srednja škola)
 • nezaposleni mladi
 • mladi s fizičkim onesposobljenjem
 • mladi s mentalnim onesposobljenjem
 • mladi s lakšim poteškoćama u učenju
 • socijalno ugroženi mladi
 • društveno isključeni mladi
 • manjinske grupe mladih
 • mladi bez roditeljskog staranja
 • mladi iz ruralnih područja

Plaćaju li mladi obuke koje pohađuju?:
 • Ne

Ko održava obuke koje nudite?:
 • uposlenici/e organizacije
 • eksterni saradnici/e
 • volonteri/ke

Dob polaznika/ca:
 • 16 – 20
 • 21 – 25
 • 26 – 30
 • preko 30 godina

Obuke koje nudi organizacija: U okviru programa: Edukacija “gaudeamus” naša organizacija realizira programe obuke neformalnog obrazovanja za slijedeće oblasti:
- Volonterizam
- Škola demokratije
- Univerzalna škola sporta za osobe s umanjenim sposobnostima
- Odnosi s javnošću za osobe s umanjenim sposobnostima
- Radionice o zdravlju (sa temama: Pušenje i zdravlje,Alkoholizam i zdravlje, Droga i zdravlje, Spolno prenosive bolesti i zdravlje)
- Art kreativne radionice
- Kultura i umjetnost (teme: Književnost, likovna umjetnost, film i pozorište)

Napomene organizacije: NVO altruista «SVJETLO» je organizacija civilnog društva formirana 01.09.2005. godine kao podrška riješavanju problema zasnovanih na ljudskim potrebama, getoizacije i društvene isključenosti mladih s lahkom i umjerenom mentalnom retardacijom o kojima država nakon okončanja obrazovanja ne vodi brigu, i prepušteni su samo porodici. Naše aktivnosti su alternativa izoliranosti, odbačenosti, napuštenosti...

NVO altruista „SVJETLO“ ima za misiju pružiti podršku i stvoriti uslove da osobe s umanjenim sposobnostima iskažu vlastite vrijednosti i budu korisne sebi i zajednici.

Vizija NVO altruista „SVJETLO“ je ukloniti barijere i stavove koji vode diskriminaciji i socijalnom isključivanju, i izgraditi jednake mogućnosti u zajednici.

U cilju ispunjenja misije realizuju se aktivnosti programskog sadržaja: Eduklacija „Gaudeamus“; Istraživanje „Jacques Kusto“; Zagovaranje i pravno osnaživanje „Martin Luther King“; Sport „Dr. Socrates“; Kultura „Renesansa“; Volonterski rad „Free“; Humanitarna pomoć „Solidarites“.

Naše aktivnosti su alternativa izolaciji i socijalnoj isključenosti mladih s umanjenim sposobnostima.

NVO altruista „SVJETLO“ programe Zagovaranja, Istraživanja, Humanitarnih aktivnosti i Poštivanja ljudskih prava realizuje na području BiH. Neposredan rad sa korisnicima ostvaruje se kroz realizaciju programa Edukacije, Kulture, Sporta, Volonterizma. Ti programi se sprovode na području Kantona Sarajevo. Ciljna grupa su mladi sa lahkom i umjerenom mentalnom retardacijom koji nisu institucionalnao zbrinuti i prepušteni su samo brizi porodice, te ne postoji drugi oblik njihovog društvenog uključenja. U programskim aktivnostima uključeno je 58 mladih s lahkom i umjerenom mentalnoom retardacijom, koji kontinuirano, prema afinitetima, dva do tri puta sedmično su uključeni u Školu sporta, Art kreativne radionice, radionice neformalnog obrazovanja.

Mi želimo ukloniti barijere i prepreke koje vode diskriminaciji i socijalnom isključivanju.

Mi želimo izmijeniti negativan društveni odnos prema osobama s invaliditetom. Mi želimo promovisati i graditi jednake mogućnosti za sve.

Osobe s invaliditetom imaju ista ljudska prava kao i ostali građani. Prvi član Univerzalne Deklaracije o ljudskim pravima glasi «Sva ljudska bića se rađaju slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima».

Dodano: 2011-12-22 07:18:58 ; Zadnja izmjena: 2011-12-23 14:16:08 ;   

Korisnički meniPodršku ovom projektu pruža Grad Sarajevo što ukazuje na spremnost Grada i njegovih institucija da unaprijedi i intenzivira saradnju sa civilnim društvom u cilju jačanja lokalne samouprave i sudjelovanja građana/ki u vršenju poslova od javnog značaja.

 
Projekat finansira Evropska unija

Ministarstvo pravde
Bosne i Hercegovine

Empowered lives.
Resilient nations
.

Grad Sarajevo
City of Sarajevo

Ovaj projekt se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije II – LOD II“ koji finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 1,5 miliona eura, a u saradnji sa Gradom Sarajevo.