Početna      Pretraga      Dodaj organizaciju      O nama      Kontakt  

Početna Književnost Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini

Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini

Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini
Oblasti ponude neformalnog obrazovanja:
Književnost | Strani jezici | Informatika | Volonterski rad | Kultura
Općina: Stari Grad Sarajevo
Adresa: Hamdije Kreševljakovića 68
Kontaktna osoba: Peter-Josip Bevanda
Email kontaktne osobe: peter.josip.bevanda@gmail.com
Telefon: 033205850
Fax: 033205850
Web adresa: www.asubih.ba
Kontaktna društvena mreža: www.facebook.com/ASuBiH
Misija:

Povećati stepen uključenosti srednjoškolaca u procesu donošenja odluka koje poboljšavaju njihov status u društvu kroz upoznavanje sa pravima srednjoškolaca i zastupanje ideja svih srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini koje doprinose poboljšanju njihovog života u zajednici.


Vizija:

Svaki srednjoškolac u BiH učestvuje u procesu donošenja odluka koje se tiču srednjoškolaca!


Ciljna grupa:
  • školarci (osnovna i srednja škola)

Plaćaju li mladi obuke koje pohađuju?:
  • Ne

Ko održava obuke koje nudite?:
  • uposlenici/e organizacije
  • eksterni saradnici/e
  • volonteri/ke

Dob polaznika/ca:
  • 16 – 20

Dodano: 2011-12-23 05:56:08 ; Zadnja izmjena: 2012-01-31 09:21:22 ;   

Korisnički meniPodršku ovom projektu pruža Grad Sarajevo što ukazuje na spremnost Grada i njegovih institucija da unaprijedi i intenzivira saradnju sa civilnim društvom u cilju jačanja lokalne samouprave i sudjelovanja građana/ki u vršenju poslova od javnog značaja.

 
Projekat finansira Evropska unija

Ministarstvo pravde
Bosne i Hercegovine

Empowered lives.
Resilient nations
.

Grad Sarajevo
City of Sarajevo

Ovaj projekt se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije II – LOD II“ koji finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 1,5 miliona eura, a u saradnji sa Gradom Sarajevo.