Početna      Pretraga      Dodaj organizaciju      O nama      Kontakt  

Početna Zdrav način života Fondacija sigurnost i humanost u prometu

Fondacija sigurnost i humanost u prometu

Fondacija sigurnost i humanost u prometu
Oblasti ponude neformalnog obrazovanja:
Zdrav način života
Općina: Novo Sarajevo
Adresa: Grbavička 32, 71000 Sarajevo
Kontaktna osoba: Alida Hadžić
Email kontaktne osobe: alida.hadzic@gmail.com
Telefon: 033646435
Fax: 033646436
Web adresa: -
Kontaktna društvena mreža: www.facebook.com/pages/Fondacija-za-sigurnost-i-humanost-u-prometu/243639705675914?sk=info
Misija:

Osnovna misija Fondacije jeste edukacija učesnika u prometu, u svrhu preventive saobraćajnih nesreća i smanjenja broja povrijeđenih i poginulih u saobraćaju, kao i pružanje raznih oblika pomoći nastradalima u saobraćajnim nezgodama.


Ciljna grupa:
 • školarci (osnovna i srednja škola)
 • studenti/ce
 • nešto drugo

Plaćaju li mladi obuke koje pohađuju?:
 • Da, udio u iznosu
 • Ne

Ko održava obuke koje nudite?:
 • uposlenici/e organizacije
 • eksterni saradnici/e
 • volonteri/ke

Dob polaznika/ca:
 • do 15 godina
 • 16 – 20
 • 21 – 25
 • 26 – 30
 • preko 30 godina

Obuke koje nudi organizacija:

- edukacija učenika osnovnih i srednjih škola o ponašanju u saobraćaju
- edukacija vozača o poštivanju saobraćajnih pravila i propisa
- edukacija ostalih učesnika u saobraćaju


Dodano: 2011-12-22 07:16:10 ; Zadnja izmjena: 2012-01-31 09:14:17 ;   

Korisnički meniPodršku ovom projektu pruža Grad Sarajevo što ukazuje na spremnost Grada i njegovih institucija da unaprijedi i intenzivira saradnju sa civilnim društvom u cilju jačanja lokalne samouprave i sudjelovanja građana/ki u vršenju poslova od javnog značaja.

 
Projekat finansira Evropska unija

Ministarstvo pravde
Bosne i Hercegovine

Empowered lives.
Resilient nations
.

Grad Sarajevo
City of Sarajevo

Ovaj projekt se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije II – LOD II“ koji finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 1,5 miliona eura, a u saradnji sa Gradom Sarajevo.