Početna      Pretraga      Dodaj organizaciju      O nama      Kontakt  

Početna Ljudska prava, ženska ljudska prava i demokratija Savez organizacija za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama FBiH

Savez organizacija za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama FBiH

Savez organizacija za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama FBiH
Oblasti ponude neformalnog obrazovanja:
Volonterski rad | Ljudska prava, ženska ljudska prava i demokratija | Poduzetništvo
Općina: Centar Sarajevo
Adresa: Sutjeska 18 Sarajevo 71000 BiH
Kontaktna osoba: Haverić Haris
Email kontaktne osobe: info@sumero.ba
Telefon: 033268640
Fax: 033268641
Web adresa: www.sumero.ba
Kontaktna društvena mreža: www.facebook.com/groups/102807619953/
Misija:

SUMERO kao Savez organizacija civilnog društva promovira ljudska prava, zastupanje i samozastupanje osoba s intelektualnim teškoćama, s ciljem njihovog socijalnog uključivanja kroz razvoj kvalitetnih servisa podrške u lokalnoj zajednici.


Vizija:

Društvo u kojem osobe s intelektualnim teškoćama i njihove porodice jednako učestvuju u svim aspektima života, imaju izbor, mogućnost i poštovanje.


Ciljna grupa:
 • mladi s mentalnim onesposobljenjem
 • društveno isključeni mladi

Plaćaju li mladi obuke koje pohađuju?:
 • Ne

Ko održava obuke koje nudite?:
 • uposlenici/e organizacije
 • eksterni saradnici/e
 • volonteri/ke

Dob polaznika/ca:
 • do 15 godina
 • 16 – 20
 • 21 – 25
 • 26 – 30
 • preko 30 godina

Obuke koje nudi organizacija:

- Planiranje usmjereno na osobu
- Zastupanje i samozastupanje osoba sa intelektualnim teškoćama
- Podrška pri stanovanju u lokalnoj zajednici


Dodano: 2012-01-10 08:34:34 ; Zadnja izmjena: 2012-01-31 09:34:37 ;   

Korisnički meniPodršku ovom projektu pruža Grad Sarajevo što ukazuje na spremnost Grada i njegovih institucija da unaprijedi i intenzivira saradnju sa civilnim društvom u cilju jačanja lokalne samouprave i sudjelovanja građana/ki u vršenju poslova od javnog značaja.

 
Projekat finansira Evropska unija

Ministarstvo pravde
Bosne i Hercegovine

Empowered lives.
Resilient nations
.

Grad Sarajevo
City of Sarajevo

Ovaj projekt se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije II – LOD II“ koji finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 1,5 miliona eura, a u saradnji sa Gradom Sarajevo.