Početna      Pretraga      Dodaj organizaciju      O nama      Kontakt  

Početna Interpersonalne vještine, lični razvoj i osnaživanje LINK - Udruženje za prevenciju ovisnosti i smanjenje štete

LINK - Udruženje za prevenciju ovisnosti i smanjenje štete

LINK - Udruženje za prevenciju ovisnosti i smanjenje štete
Oblasti ponude neformalnog obrazovanja:
Zdrav način života | Volonterski rad | Interpersonalne vještine, lični razvoj i osnaživanje | Timski rad
Općina: Novi Grad Sarajevo
Adresa: Vrbovska 85
Kontaktna osoba: Sanela Pekić
Email kontaktne osobe: info@link.ba
Telefon: --
Fax: --
Web adresa: www.link.ba
Misija:

LINK je Udruženje koje kreira i implementira projekte prevencije i tretmana ovisnosti, te smanjenja štete nastale upotrebom psihoaktivnih supstanci doprinoseći unapređenju mentalnog zdravlja u zajednici u saradnji sa relevantnim vladinim institucijama i organizacijama civilnog društva iz zemlje i inostranstva. Pri tome odgovara na potrebe koje se javljaju u zajednici obavljajući svoje aktivnosti kontinuirano i profesionalno u skladu sa načelima humanosti, empatije i volonterizma.


Vizija:

Bosna i Hercegovina kao potpuno zdrava zajednica sa razvijenim jedinstvenim programom prevencije i tretmana ovisnosti, te smanjenja štete nastale upotrebom psihoaktivnih supstanci, uz stvorene uslove za pravnu, socijalnu i zdravstvenu sigurnost svih njenih građana.


Ciljna grupa:
  • školarci (osnovna i srednja škola)
  • studenti/ce

Plaćaju li mladi obuke koje pohađuju?:
  • Ne

Ko održava obuke koje nudite?:
  • uposlenici/e organizacije
  • eksterni saradnici/e
  • volonteri/ke

Dob polaznika/ca:
  • do 15 godina
  • 16 – 20

Dodano: 2012-01-10 04:04:52 ; Zadnja izmjena: 2012-01-31 09:30:43 ;   

Korisnički meniPodršku ovom projektu pruža Grad Sarajevo što ukazuje na spremnost Grada i njegovih institucija da unaprijedi i intenzivira saradnju sa civilnim društvom u cilju jačanja lokalne samouprave i sudjelovanja građana/ki u vršenju poslova od javnog značaja.

 
Projekat finansira Evropska unija

Ministarstvo pravde
Bosne i Hercegovine

Empowered lives.
Resilient nations
.

Grad Sarajevo
City of Sarajevo

Ovaj projekt se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije II – LOD II“ koji finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 1,5 miliona eura, a u saradnji sa Gradom Sarajevo.